03
Mar 2020
Feci Bir İfşa: İnsan Hakları Mücadelesini Kültürel Terörizm Olarak Değerlendirmek

Bir önceki yazımda hukuk kelimesinin 'hak”dan türediğini ve bu yüzden topumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olan hukukun 'hak”ka dayanmasının semantik bir gerekliliği içinde barındırmasına rağmen Türkiye'de gerek...

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2020
Feci Bir İfşa: İnsan Hakları Mücadelesini Kültürel Terörizm Olarak Değerlendirmek

Bir önceki yazımda hukuk kelimesinin 'hak”dan türediğini ve bu yüzden topumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olan hukukun 'hak”ka dayanmasının semantik bir gerekliliği içinde barındırmasına rağmen Türkiye'de gerek...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2020
Hak/Hukuk Semantik Birlikteliğinin Yaşamımızda Karşılığı?

Hak ve toplumu düzenleyen kurallar bütünü yani hukuk, çok ilginç şekilde Türkiye halkları için aynı kökten gelmektedir. Aslında hiç de şaşırtıcı olmasa gerek, toplumu düzenleyen kurallar bütününün haklar anlamına gelen hukuk kelimesi...

MAKALEYİ OKU