30
Haz 2020
XII-İslamsız Müslümanlık! (12)

Resul-ü Ekrem'den (s.a.s) sonra gelişen yeni olaylarla İslam anlayışında farklılıklar oluşmaya başlandığı görülmektedir. Tartışmaların daha çok 'hilafet/siyaset” merkezli, yani siyasal alanda başlaması büyük kargaşalara...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2020
XI-İslamsız Müslümanlık! (11)

'Din ve Vicdan Hürriyeti”, Müslümanların altında ezildiği en önemli insan hakları sorunlarından biridir. Bunun nedenleri de tarihimizin derinliklerinde mevcuttut. 'Kul hakkı” hassasiyetine rağmen kurumsal veya sistematik bir yapıya...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2020
VIII-İslamsız Müslümanlık! (8)

Yüzleşmemiz gereken sorunlardan biri de; İslam ile uzlaştırılan, hatta özdeşleştirilen 'militarizm” ve şövalyeler misali 'akıncılık” ruhudur. Resul-ü Ekrem'in (s.a.s.) bir kez dahi saldırı savaşı yapmadığı halde nasıl...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2020
VII-İslamsız Müslümanlık (7)

Siyasal mücadelelerin dinselleştirilerek toplumsallaşması İslam'a mugayir olduğu kadar ayrışmalara, ayırımcılığa, iç çatışmalara, bölünmelere de neden olmuştur. Dinselleştirilmiş siyasetin en büyük tahribatına örnek olarak;...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
VI-İslamsız Müslümanlık! (6)

Hilafetin, Kureyş'in bir hakkı olarak görülmesi, Ensar, Ben-i Haşim ve Ehl-i Beyt'in istişarenin dışında bırakılması ve Medine dışında kalan Müslüman kabilelerin halife seçimlerinde dikkate alınmaması hem Haricilik hareketine...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2020
V-İslamsız Müslümanlık (5)

Muaviye ile başlayan süreci sorgulayan, eleştiren sayısız Sünni âlimlerimiz olmuştur. Ancak bu sürecin yüzleşmek için yeterli olmadığını, çünkü Muaviye'nin de referans olarak kendisinden önce seçilenleri aldığını biliyoruz. Bu...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2020
Merkez Siyaseti İnşası Mümkün mü?

Öncelikle ifade etmeliyim ki Merkezi, siyaset bilimi açısından tanımlamaya çalışmıyorum. Merkez-Çevre ilişkisi veya merkezin ve çevrenin hangi kesimler olduğu konusunu da tartışmıyorum. Benim tanımlamaya çalıştığım Merkez, demokratik...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2020
İslamsız Müslümanlık! (4)

Siyasal kargaşaların, çatışma ve iç savaşların yoğun olarak yaşandığı, sahabenin, âlimlerin ve peygamber neslinin hunharca öldürüldüğü bir dönemle yüzleşmeden sahih ve doğru olana ulaşmak elbette mümkün değildir. Acımasız ve...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Merkez Siyaseti İhtiyacı

Ülkemiz, ne yazık ki küresel, bölgesel ve ulusal bağlamda derin krizler yaşamaktadır. Öncelikli olarak ekonomik kriz görülse de, ekonomik krizin de nedeni olan asıl krizin; hukuk ve siyasal alanda yaşandığını düşünüyorum. Özellikle siyasal...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
II-İslamsız Müslümanlık! (2)

Dinlerin ortak tanımı olan ve kâinatı kuşatan İslam, yaşansın ve hayat sistemi olsun diye gönderildi. Öyle bir sistem ki, insan-Allah, insan-insan ve İnsan-doğa ilişkisini düzenlemiş ve dünya ile ahiret arasında fıtrata uygun bir denge kurmuştur....

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2020
İslamsız Müslümanlık! (1)

Hayranlık oluşturacak bir tarih yerine ders ve ibret alınacak bir tarihe olan ihtiyacımız giderek daha çok artıyor kanaatindeyim. Kur'an-ı Kerim'in bu tarz bir metod ile sunduğu tarihi anlatımlar, hem olayların gerçek yüzünü göstermek,...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2020
İslam için Yüzleşme Fırsatı

Ramazan ayını fırsat bilerek kendimizle yüzleşmeyi denemekte büyük bir fayda olduğundan kuşku yoktur. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı 'Kur'an, insanoğluna bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
Siyasal İslam’ın İnşası!

Peygamberin vefatından hemen sonra başlayan siyasi/yönetim tartışmaları, taraflardan birinin görüşünü haklı göstermek, desteklemek veya güçlendirmek için dini dayanaklar aranması İslam açışındın en büyük kırılma noktalarından biri...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2020
Coronavirüsü-Diyanet İlişkisi!

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği korona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Laboratuvar ürünü olup olmadığı veya salgın mı, saldırı mı olduğu konusunda çokça spekülasyon yapılmaktadır. Bilim...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2020
Dini Kirletenler “Din Adamları” mı?

Selim bir akıl, tahkiki bir iman, mizan ve vicdan ölçüsü ile düşünüldüğünde Din; sahih bilginin, hakkın, hakkaniyetin, ahlak, merhamet ve adaletin tesis edilmesinde akla yardımcı ve insana hidayet kaynağı olmak için Allah tarafından bir...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2020
İslamsız Müslümanlık Mümkün mü?

İslam, hayat dinidir. Her çağın ruhuna uygun yaşanabilir, uygulanabilir çağlar ötesi bir dindir. İnsanı, aklı muhatap alsa da sadece insanlığın değil, evrenin düzenini ve İlahi adaletle işleyişini de esas aldığı için bir kâinat dini...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2020
Yeni Siyasetin Paradigması

Esas itibariyle demokratik-sivil siyaset denilince, devamlı bir yenilenme, özgürleşme, değişim ve ilerleme akla gelmektedir. Geçmişin deneyimlerinden ders çıkarmak yerine geleceğini geçmişte arayanların yenilenme ve ilerleme imkânları olmaz....

MAKALEYİ OKU
29
Şub 2020
Savaş ve Hamaset!

Milliyetçilik, dincilik gibi hamasete dayanan hastalıklı anlayışların hâkim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Geri kalmışlığımızı, cehaletimizi, ilkelliğimizi bu iddialarla örtüyor, kendimizi aldatarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Şarlatan...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2020
Sayın Gül’e Misyon Biçmek!

Bize ait olduğunu iddia ettiğimiz bir ülke düşünelim..! Şehirlerimiz, yeşil alanlarımız, deniz kıyılarımız, sahillerimiz, göllerimiz, su havzalarımız, nehirlerimiz, tarihimiz, kültürümüz ve 'varlık” olarak nitelendirebildiğimiz...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
"Demokrasi Vesikası" Mümkün Mü?

'DEMOKRASİ VESİKASI” Mümkün Mü? Başlıktan da anlaşılacağı gibi, 622 yılında Medine'de Müslümanlar, Evs ve Hazrec başta olmak üzere Arap kabileleri, Yahudiler ve Müşrikler arasında yapılan Medine Vesikası'ndan ilham alarak...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2020
“Yeni Oluşum” Partileşmeli mi?

Mevcut iktidarın itibar ve güven kaybı büyük düşüş gösterirken, Türkiye'nin de içerde ve dışarda aynı hızla itibar kaybını yaşadığı açıkça görülmektedir. Kuşkusuz itibar kaybedenin irtifa kaybetmesi kaçınılmazdır. İktidarların...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
Demokrasi’de İttifak Etmek Zorundayız!

Demokrasi'de İttifak etmek zorundayız! Temsili demokrasilerde ister tek başına, ister koalisyon ile hiçbir iktidar milli iradeyi tamamıyla temsil etmez. Çünkü çoğunluğun iradesi milli irade demek değildir. Bu bağlamda Cumhur ittifakının...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
Baharda Yeni Siyaset Mümkün mü?

Dünyada bir siyasal kaos, karmaşa ve krizin yaşandığı doğrudur. Ancak coğrafyamızda ve ülkemizde yaşananlar, dünyadan farklı ve ayrı olarak yaşanmaktadır. Coğrafyamızda kanlı bir hesaplaşma ve barbarlık yaşanırken ülkemizde de ceberut...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2019
Yeni Siyasetin Kurucu İlkesi ‘Önce Adalet/Önce Hukuk’ Olmalı..!

Şüphesiz medeni bir toplum, iktidar, yönetim veya devlet kan ve katliamlarla tesis edilmez, ortak akıl, bilgi, hikmet ve doğru bir siyaset ile ancak tesis edilebilir. Meşruiyet kaynağı adalet olmadıkça bir siyasetin, iktidarın, yönetimin ve devletin...

MAKALEYİ OKU