31
Mayıs 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (13)

Bu yazımızın ana konusu, Cenabı Allah tarafından vahiy yolu ile Hz. Muhammed Peygambere indirdiği, 'İNDİRİLMİŞ”, hak dinine inanan 'DİNDAR” insanlarla; dini dünyalık güç, mevki, makam, mal ve saltanat, edinme aracı olarak kullanan...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (12)

Hazreti Peygamber, 9 Mart 632 tarihindeki, veda hutbesinde hitap ettiği Müslümanlara; 'Herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlattan dolayı, baba sorumlu tutulamaz, suçlu babadan dolayı da evlat sorumlu tutulamaz” beyanında...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (11)

Bir önceki yazımızdaki Mevlâna kıssasında geçen, hilekâr vezirin yazdığı iddia edilen tomarlar/kitaplar; Hıristiyanların arasına fitne sokmak için yazılmış İncil'in sahte/çarpıtılmış, uyduruk kopyalarının üretilmesi şeklinde...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (10)

İtalyan düşünür Giordano Bruno 'Tanrı, iradesini hâkim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hâkim kılmak için Tanrıyı kullanırlar” demiştir. Mevlânâ Celâlettin-i...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (9)

Dindar görünümlü, dinci-siyasal (dinsi), sinsi gruplarca Allah ile aldatılmamak için nasıl bir bakış açısı ve tutum belirlenmesi gerektiği sorusuna bu yazımızda devam ediyoruz. Tüm kutsal kitaplarda da belirtildiği üzere, yeryüzünde, samimi,...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (8)

Önceki yazımızda 'Siyasal-İslam” denilen, görüntüde İslami, ama özlerinde Makyavelist olan dinci akımların, ideolojilerinde ve pratikte, İslam'la alakalarının olmadığını; söylemleri açısından dindar, ama eylemleri açısından...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (7)

İlk 6 yazımızda aktarılan tarihsel süreçlere bakıldığında, 'Siyasal-İslam” denilen, görüntüde İslami, ama özlerinde Makyavelist olan dinci akımların, ideolojilerinde ve pratikte, İslam'la alakalarının olmadığını; söylemleri...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (6)

'Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (5)” yazımızın ana önermesi olan 'Tarihsel okumaların, dinci-siyasal, (din-si), elitlerin, yönetim tarzlarının ve barbarizme varan eylemlerinin, Kur'an'ı değil de başka kitapları...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (5)

Dindar-muhafazakârların, 'iktidar” gücünü elde etmeden önceki eylem ve söylemleri ile iktidar gücünü elde ettikten sonraki eylem ve söylemleri arasındaki paradoksal çelişkilerin iç yüzünü araştırma konusundaki, incelemelerimize...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (4)

Dindar-muhafazakârların, 'iktidar” gücünü elde etmeden önceki eylem ve söylemleri ile iktidar gücünü elde ettikten sonraki eylem ve söylemleri arasındaki paradoksal çelişkilerin iç yüzünü araştırma hususundaki, tarihsel seyahatimize...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (3)

Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (3) Dindar-muhafazakârların, 'iktidar” gücünü elde etmeden önceki eylem ve söylemleri ile iktidar gücünü elde ettikten sonraki eylem ve söylemleri arasındaki paradoksal çelişkilerin iç yüzünü...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (2)

Dindar-muhafazakârların, 'iktidar” gücünü elde etmeden önceki eylem ve söylemleri ile iktidar gücünü elde ettikten sonraki eylem ve söylemleri arasındaki paradoksal çelişkilerin iç yüzünü araştırma konusundaki seyahatimize öncelikle,...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2019
Dindar-Muhafazakârların İktidarla Sınavı (1)

İnsanları ve toplumları tanımak, onların belirli şartlar veya etkiler karşısında ne türden davranış veya tepkiler göstereceğini öngörmek dünyanın en zor bilgi alanlarından birisidir. Çünkü insanlar, canlı veya cansız diğer varlıklardaki...

MAKALEYİ OKU