Milletvekili ARI: “Kaş’ta Bir Buharlaştırma Operasyonu”

“TAKASI NE KADAR YANLIŞSA SATILMASI DA BİR O KADAR YANLIŞ”

POLİTİKA 21.03.2021, 10:43
Milletvekili ARI: “Kaş’ta Bir Buharlaştırma Operasyonu”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı, 17 Mart 2021 Çarşamba günü TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; ilk duyulduğunda kamuoyunun tepkisine neden olan Antalya’nın Kaş ilçesindeki Kaymakamlık Lojmanlarının Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 2 adet villa ile takası ve sonrasında artan tepkiler üzerine villaların satışına karar verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Arı, “Size Antalya ilimizin şirin bir ilçesi Kaş’ta yaşanmakta olan bir buharlaştırma operasyonundan bahsetmek istiyorum. Başta yapılan takas yanlış iken şimdi villaların satılması daha da yanlıştır. Onun yerine, lojman alanının geri nasıl alınacağına dair idari ve adli soruşturma açılması için gerekli girişimler başlatılmaldır.” dedi.

 “KAŞ KAYMAKAMLIK LOJMANLARINA SATIŞ, TAKAS ONAYI ALINIR”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Kaş ilçesi bildiğiniz gibi Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisidir. Denizle doğası iç içe girmiş Antalya’mızın küçük ama bir o kadar da güzel ilçelerinden. Doğası gereğince yapılaşma sıkıntısı olan bir bölgemizdir ve yeni konut üretmenin de zor olduğu bir bölgedir. O nedenle de yıllardır bürokratların, memurların Kaş ilçesine tayin olduğunda konaklayacağı yer sıkıntısı olur ve bu nedenle de Kaş’ta görev yapmaktan çekinirler. Çünkü konut sıkıntısı vardır. İşte memurların bu sıkıntısını ciddi ölçüde gideren bir lojman vardı, Kaymakamlık lojmanı. Özel İdare’ye ait Kaymakamlık lojmanı vardı. Hem Kaymakamlığın evinin bulunduğu hem de Özel İdare'ye ait 6 daireden ibaret bir lojman binası. Şimdi bu lojman binasına ne oldu dersek; 12 Şubat 2020’de başlayan bir süreçle o dönemde görev yapan Kaş Kaymakamı, bu yapıların bir anlamda artık eskidiğini, yıprandığını ve bu şekliyle kullanmanın maliyetli olacağını ileri sürerek bu taşınmazların satılmasını ya da takas edilmesini önerir. Nereye? Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına. Burası da hızlı bir şekilde Bakanlığa sorarak böyle bir satışı yapılması mümkün mü değil mi, takas yapılabilir mi diye onay için sorar ve Bakanlıkta bu onayı verir.” dedi.

“LOJMANLAR İHALESİZ VE USULSÜZ OLARAK İKİ VİLLA İLE TAKAS EDİLİR”

Peki bu arada ne olur? Bu arada kıymet takdirleri yapılır. Bu taşınmazlar yönünden, ilgili ve yetkili kurullardan rakamlar alınır ve sonuç itibariyle bu taşınmazlara bir bedel biçilir. Bu bedeller üzerinden satış işlemleri yapılması beklenirken satış yapılmaz ve bir takas işlemine girişilir diyen Arı, “Takas işleminde yine Kaş ilçesinde bulunan yarımada diye geçen bölgede iki tane villa nasılsa gözlerine çarpar ve bu iki villa ile bu Özel İdareye ait ve şu an Valiliğe ait olan bu iki taşınmaz takas işlemine tabi tutulmak istenir. İki taşınmaz yönünden de bedel tespitleri yapılır ve sonuçta lojmanlar yönünden 8 milyon 70 bin TL bir bedel, iki villa yönünden ise 6 milyon 807 bin TL'lik bir bedel takdir edilir. Şimdi bu kadar lojman sıkıntısının, konut sıkıntısının olduğu bir yerde öncelikle bu satış veya takas işlemine neden ihtiyaç duyulmuştur, anlaşılır gibi değil. Kaldı ki bir taşınmazın eğer satılmasına karar verilirse de bunu satışıyla ilgili prosedürler vardır ve bu prosedürler kapsamında bedeli takdir edilir ve ihaleyle satılır. Ama burada o yol izlenmemiş ihalesiz ve usulsüz bir şekilde işlem yapılmıştır.” diye konuştu.

“TEPKİLER ÜZERİNE VİLLALAR SATIŞA ÇIKARILIR”

Milletvekili Arı, “Bu iki villayı süreç içerisinde bir şahıs peyderpey satın alır. Lojman alanına yine Kaş'ta yaşayan bir vatandaş satın almak üzere teklifte bulunur. 12 milyon TL'ye ben satın alabilir der. Ancak bu teklifi kabul görmez ve kısa bir süre sonra teklifinden vazgeçmesi herhalde söylenir ki yine noterden vermiş olduğu bu teklifi yine noterden geri çeker. Bakın bu aşamada eski yıpranmış iki villa ile Özel İdarenin memurlarının kaldığı bu taşınmaz süreçte takas işlemine tabi tutulur ve arada sadece bir bedel farkı olarak nakit olarak 1 milyon 310 bin TL ayrıca ödeme yapılır. Şimdi bu takas gerçekleşmiş tapulardan tescil işlemleri yapılmış. Bu durum kamuoyu tarafından öğrenilince doğal olarak ciddi bir tepki gösterildi. Yani ihtiyaç olan bir taşınmaz neden satılır. Burada gelen memurların kalacağı bir lojman neden satılır veya hatta neden takas edilir diye tepkiler doğdu. Bu tepkiler üzerine yine Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı alelacele takasla almış olduğu bu iki villayı satışa çıkarır. Şimdi iki villayı takasla almışsınız ve üstelik de alış aşamasında ciddi bir bedel farkı olduğu Kaş’ta çalışan iş yapan emlakçılar oradaki gayrimenkullerin değerlerini bilen kişiler tarafından iki taşınmaz arasında ciddi bir bedel farklı olduğu ifade edilen bu taşınmazlar şimdi alınmış ve üstelik ihaleyle 500 bin TL'lik bir tadilata tabi tutulmak üzere ve bu aşamada da şimdi satışa çıkarılmış. Yani ne oluyor? Siz Özel İdarenin taşınmazını önce takasa tabi tutup iki tane eski villa ile takas ediyorsunuz. Şimdi tadilat için ihale yapıp 500 bin liralık bir tadilat masrafına giriyorsunuz ama kamuoyu tepkisi bu şekilde gündeme gelince bu sefer şimdi bu villaları alelacele satıyorsunuz.” dedi.

“BU SARAY ANLAYIŞININ DEVAMIDIR”

Şimdi bu villaların takas amacına önce geleyim diyen Arı, “Bakın bu villaların bir tanesi kaymakamlık evi olarak kullanılmak üzere, diğeri de vali veya üst düzey bürokratların Kaş'a geldiğinde kullanacağı bir amaç için alındığı ifade edilmekte. Yani ben daha önce de söyledim, yani bir kaymakamın veya bir vali veya bürokratın, üst düzey bürokratın Kaş'ta böyle bir villaya neden ihtiyacı olur diye. Yani bu ortamda şimdi buna ihtiyaç mı vardı? Tabii bu anlayış, saray anlayışının bir devamı olduğunu ben daha önce de ifade ettim. Yani bu kadar kamuoyunda insanların ihtiyacı olan bir taşınmaz villalarla takas edilmesi, sadece saray anlayışının devamı niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“KAŞ’I ELİNDEKİ DEĞER BUHARLAŞACAK”

Öncelikle bu takas işlemi yanlıştır diye söyleyen Arı, “Yapılmaması gereken bir işlemdir ve iki taşınmaz arasında neredeyse biraz önce de söyledim iki katı fark vardır. Bir kere böyle bir kamu zararı söz konusudur. İkincisi bu villaları satılmasıyla para genel bütçeye girecektir ve artık bir şekilde kullanılıp harcanıp gidecektir. Böylelikle ne olacaktır? Kaş'ın elindeki değerler uçup gitmiş, buharlaşmış olacaktır.” dedi.

“TAKASI NE KADAR YANLIŞSA SATILMASI DA BİR O KADAR YANLIŞ”

Şimdi biz buradan şunu ifade etmek istiyoruz diyen Arı, “Villaların takası ne kadar yanlışsa şimdi satılması da bir o kadar yanlış. Bu aşamada yapılması gereken öncelikle bu usule aykırı satış ve takas işlemlerini yapan bürokratlar hakkında biran evvel soruşturma açılmalı. Biran evvel 12 milyon TL direkt bedel teklif edildiği halde bakın 8 milyon 70 bin TL'lik bir bedel ile takas işlemini yapıp kamu zararına yol açan bürokratlar kimler ise onlar hakkında soruşturma açılmalı. İkincisi bu taşınmazların satılması değil tam tersi burada iki beden arasında bir afaki fark olduğu, yapılan işlemlerin tamamen usulsüz olduğu, o nedenle de İçişleri Bakanlığı tarafından biran evvel burada bir iptal işlemine girişmeli ve gerekirse de dava açılmalı. Özel İdare’ye ve Valiliğe ait olan lojmanların yine kamuya geriye alınması gerekmekte.” diye konuştu.

“USULSÜZLÜK VAR, KAMU ZARARI VAR”

Milletvekili Arı “İşin enteresanı bakın 12 milyon TL teklif eden şahıs şimdi bu takas işlemleri gerçekleşip, villaları Valiliğe aldıktan sonra takasla lojman alanının bir kişiye geçmesinden sonra daha önce 12 milyon TL teklif eden şahıs bu taşınmazı satın almıştır. Yani böyle bir enteresanlık vardır. Daha önce 12 milyon teklif etmiş alamamış ama şimdi 8 milyon 70 bin TL üzerinden takaslar gerçekleştikten sonra aynı şahıs bu taşınmazı satın almış. Bakın aradaki dolambaçlı işlere bakın. Bu aradaki paraları kimler yedi? Bu arada kaç paralar döndü? Kaldı ki biraz önce de tekrar söyledim, oradaki emlakçıların beyanına göre, o gayrimenkulleri bilenlerin beyanlarına göre, lojman alanı Kaş'ın meydanına ve limanın en güzel gören yer olduğu için en az 25-30 milyon gibi rakamlardan bahsedilmekte. İşte böyle bir usulsüzlük vardır. Kamu zararı vardır.” dedi.

“LOJMAN ALANININ GERİYE KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIN”

Arı konuşmasının sonunda, “Sayın İçişleri Bakanı da buradan seslenmek istiyorum. Bu onay verdiğiniz villaların satışı işlemini lütfen durdurun. Satış işlemine müsaade etmeyin. Bu satış işleminden vazgeçilerek lojman alanının geriye kazanılması, kamuya mal edilmesi için gerekli yasal girişimlerde bulunulmalı ve bu taşınmazlar tekrar Kaş halkına geriye kazandırmalı diyorum. Aksi halde Kaş'ın elindeki bu değerler bu şekilde uçup gidecektir. Biran evvel bu işlemleri gerçekleştiren kişiler kimse, bürokratlar kimse bunlar hakkında biran evvel soruşturma açılmalı ve haklarında yasal işlemler başlatılmalı diyorum.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü