Milletvekili ARI: “Kaş’ta Bir Buharlaştırma Operasyonu”

“TAKASI NE KADAR YANLIŞSA SATILMASI DA BİR O KADAR YANLIŞ”

POLİTİKA 21.03.2021, 10:43
Milletvekili ARI: “Kaş’ta Bir Buharlaştırma Operasyonu”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı, 17 Mart 2021 Çarşamba günü TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; ilk duyulduğunda kamuoyunun tepkisine neden olan Antalya’nın Kaş ilçesindeki Kaymakamlık Lojmanlarının Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 2 adet villa ile takası ve sonrasında artan tepkiler üzerine villaların satışına karar verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Arı, “Size Antalya ilimizin şirin bir ilçesi Kaş’ta yaşanmakta olan bir buharlaştırma operasyonundan bahsetmek istiyorum. Başta yapılan takas yanlış iken şimdi villaların satılması daha da yanlıştır. Onun yerine, lojman alanının geri nasıl alınacağına dair idari ve adli soruşturma açılması için gerekli girişimler başlatılmaldır.” dedi.

 “KAŞ KAYMAKAMLIK LOJMANLARINA SATIŞ, TAKAS ONAYI ALINIR”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Kaş ilçesi bildiğiniz gibi Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisidir. Denizle doğası iç içe girmiş Antalya’mızın küçük ama bir o kadar da güzel ilçelerinden. Doğası gereğince yapılaşma sıkıntısı olan bir bölgemizdir ve yeni konut üretmenin de zor olduğu bir bölgedir. O nedenle de yıllardır bürokratların, memurların Kaş ilçesine tayin olduğunda konaklayacağı yer sıkıntısı olur ve bu nedenle de Kaş’ta görev yapmaktan çekinirler. Çünkü konut sıkıntısı vardır. İşte memurların bu sıkıntısını ciddi ölçüde gideren bir lojman vardı, Kaymakamlık lojmanı. Özel İdare’ye ait Kaymakamlık lojmanı vardı. Hem Kaymakamlığın evinin bulunduğu hem de Özel İdare'ye ait 6 daireden ibaret bir lojman binası. Şimdi bu lojman binasına ne oldu dersek; 12 Şubat 2020’de başlayan bir süreçle o dönemde görev yapan Kaş Kaymakamı, bu yapıların bir anlamda artık eskidiğini, yıprandığını ve bu şekliyle kullanmanın maliyetli olacağını ileri sürerek bu taşınmazların satılmasını ya da takas edilmesini önerir. Nereye? Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına. Burası da hızlı bir şekilde Bakanlığa sorarak böyle bir satışı yapılması mümkün mü değil mi, takas yapılabilir mi diye onay için sorar ve Bakanlıkta bu onayı verir.” dedi.

“LOJMANLAR İHALESİZ VE USULSÜZ OLARAK İKİ VİLLA İLE TAKAS EDİLİR”

Peki bu arada ne olur? Bu arada kıymet takdirleri yapılır. Bu taşınmazlar yönünden, ilgili ve yetkili kurullardan rakamlar alınır ve sonuç itibariyle bu taşınmazlara bir bedel biçilir. Bu bedeller üzerinden satış işlemleri yapılması beklenirken satış yapılmaz ve bir takas işlemine girişilir diyen Arı, “Takas işleminde yine Kaş ilçesinde bulunan yarımada diye geçen bölgede iki tane villa nasılsa gözlerine çarpar ve bu iki villa ile bu Özel İdareye ait ve şu an Valiliğe ait olan bu iki taşınmaz takas işlemine tabi tutulmak istenir. İki taşınmaz yönünden de bedel tespitleri yapılır ve sonuçta lojmanlar yönünden 8 milyon 70 bin TL bir bedel, iki villa yönünden ise 6 milyon 807 bin TL'lik bir bedel takdir edilir. Şimdi bu kadar lojman sıkıntısının, konut sıkıntısının olduğu bir yerde öncelikle bu satış veya takas işlemine neden ihtiyaç duyulmuştur, anlaşılır gibi değil. Kaldı ki bir taşınmazın eğer satılmasına karar verilirse de bunu satışıyla ilgili prosedürler vardır ve bu prosedürler kapsamında bedeli takdir edilir ve ihaleyle satılır. Ama burada o yol izlenmemiş ihalesiz ve usulsüz bir şekilde işlem yapılmıştır.” diye konuştu.

“TEPKİLER ÜZERİNE VİLLALAR SATIŞA ÇIKARILIR”

Milletvekili Arı, “Bu iki villayı süreç içerisinde bir şahıs peyderpey satın alır. Lojman alanına yine Kaş'ta yaşayan bir vatandaş satın almak üzere teklifte bulunur. 12 milyon TL'ye ben satın alabilir der. Ancak bu teklifi kabul görmez ve kısa bir süre sonra teklifinden vazgeçmesi herhalde söylenir ki yine noterden vermiş olduğu bu teklifi yine noterden geri çeker. Bakın bu aşamada eski yıpranmış iki villa ile Özel İdarenin memurlarının kaldığı bu taşınmaz süreçte takas işlemine tabi tutulur ve arada sadece bir bedel farkı olarak nakit olarak 1 milyon 310 bin TL ayrıca ödeme yapılır. Şimdi bu takas gerçekleşmiş tapulardan tescil işlemleri yapılmış. Bu durum kamuoyu tarafından öğrenilince doğal olarak ciddi bir tepki gösterildi. Yani ihtiyaç olan bir taşınmaz neden satılır. Burada gelen memurların kalacağı bir lojman neden satılır veya hatta neden takas edilir diye tepkiler doğdu. Bu tepkiler üzerine yine Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı alelacele takasla almış olduğu bu iki villayı satışa çıkarır. Şimdi iki villayı takasla almışsınız ve üstelik de alış aşamasında ciddi bir bedel farkı olduğu Kaş’ta çalışan iş yapan emlakçılar oradaki gayrimenkullerin değerlerini bilen kişiler tarafından iki taşınmaz arasında ciddi bir bedel farklı olduğu ifade edilen bu taşınmazlar şimdi alınmış ve üstelik ihaleyle 500 bin TL'lik bir tadilata tabi tutulmak üzere ve bu aşamada da şimdi satışa çıkarılmış. Yani ne oluyor? Siz Özel İdarenin taşınmazını önce takasa tabi tutup iki tane eski villa ile takas ediyorsunuz. Şimdi tadilat için ihale yapıp 500 bin liralık bir tadilat masrafına giriyorsunuz ama kamuoyu tepkisi bu şekilde gündeme gelince bu sefer şimdi bu villaları alelacele satıyorsunuz.” dedi.

“BU SARAY ANLAYIŞININ DEVAMIDIR”

Şimdi bu villaların takas amacına önce geleyim diyen Arı, “Bakın bu villaların bir tanesi kaymakamlık evi olarak kullanılmak üzere, diğeri de vali veya üst düzey bürokratların Kaş'a geldiğinde kullanacağı bir amaç için alındığı ifade edilmekte. Yani ben daha önce de söyledim, yani bir kaymakamın veya bir vali veya bürokratın, üst düzey bürokratın Kaş'ta böyle bir villaya neden ihtiyacı olur diye. Yani bu ortamda şimdi buna ihtiyaç mı vardı? Tabii bu anlayış, saray anlayışının bir devamı olduğunu ben daha önce de ifade ettim. Yani bu kadar kamuoyunda insanların ihtiyacı olan bir taşınmaz villalarla takas edilmesi, sadece saray anlayışının devamı niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“KAŞ’I ELİNDEKİ DEĞER BUHARLAŞACAK”

Öncelikle bu takas işlemi yanlıştır diye söyleyen Arı, “Yapılmaması gereken bir işlemdir ve iki taşınmaz arasında neredeyse biraz önce de söyledim iki katı fark vardır. Bir kere böyle bir kamu zararı söz konusudur. İkincisi bu villaları satılmasıyla para genel bütçeye girecektir ve artık bir şekilde kullanılıp harcanıp gidecektir. Böylelikle ne olacaktır? Kaş'ın elindeki değerler uçup gitmiş, buharlaşmış olacaktır.” dedi.

“TAKASI NE KADAR YANLIŞSA SATILMASI DA BİR O KADAR YANLIŞ”

Şimdi biz buradan şunu ifade etmek istiyoruz diyen Arı, “Villaların takası ne kadar yanlışsa şimdi satılması da bir o kadar yanlış. Bu aşamada yapılması gereken öncelikle bu usule aykırı satış ve takas işlemlerini yapan bürokratlar hakkında biran evvel soruşturma açılmalı. Biran evvel 12 milyon TL direkt bedel teklif edildiği halde bakın 8 milyon 70 bin TL'lik bir bedel ile takas işlemini yapıp kamu zararına yol açan bürokratlar kimler ise onlar hakkında soruşturma açılmalı. İkincisi bu taşınmazların satılması değil tam tersi burada iki beden arasında bir afaki fark olduğu, yapılan işlemlerin tamamen usulsüz olduğu, o nedenle de İçişleri Bakanlığı tarafından biran evvel burada bir iptal işlemine girişmeli ve gerekirse de dava açılmalı. Özel İdare’ye ve Valiliğe ait olan lojmanların yine kamuya geriye alınması gerekmekte.” diye konuştu.

“USULSÜZLÜK VAR, KAMU ZARARI VAR”

Milletvekili Arı “İşin enteresanı bakın 12 milyon TL teklif eden şahıs şimdi bu takas işlemleri gerçekleşip, villaları Valiliğe aldıktan sonra takasla lojman alanının bir kişiye geçmesinden sonra daha önce 12 milyon TL teklif eden şahıs bu taşınmazı satın almıştır. Yani böyle bir enteresanlık vardır. Daha önce 12 milyon teklif etmiş alamamış ama şimdi 8 milyon 70 bin TL üzerinden takaslar gerçekleştikten sonra aynı şahıs bu taşınmazı satın almış. Bakın aradaki dolambaçlı işlere bakın. Bu aradaki paraları kimler yedi? Bu arada kaç paralar döndü? Kaldı ki biraz önce de tekrar söyledim, oradaki emlakçıların beyanına göre, o gayrimenkulleri bilenlerin beyanlarına göre, lojman alanı Kaş'ın meydanına ve limanın en güzel gören yer olduğu için en az 25-30 milyon gibi rakamlardan bahsedilmekte. İşte böyle bir usulsüzlük vardır. Kamu zararı vardır.” dedi.

“LOJMAN ALANININ GERİYE KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIN”

Arı konuşmasının sonunda, “Sayın İçişleri Bakanı da buradan seslenmek istiyorum. Bu onay verdiğiniz villaların satışı işlemini lütfen durdurun. Satış işlemine müsaade etmeyin. Bu satış işleminden vazgeçilerek lojman alanının geriye kazanılması, kamuya mal edilmesi için gerekli yasal girişimlerde bulunulmalı ve bu taşınmazlar tekrar Kaş halkına geriye kazandırmalı diyorum. Aksi halde Kaş'ın elindeki bu değerler bu şekilde uçup gidecektir. Biran evvel bu işlemleri gerçekleştiren kişiler kimse, bürokratlar kimse bunlar hakkında biran evvel soruşturma açılmalı ve haklarında yasal işlemler başlatılmalı diyorum.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
26
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Temmuz 2021
İmsak 03:55
Güneş 05:45
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü