Peygamberler Tarihinden Hz. İdrîs Aleyhisselam


Hatice Nurcan Taştemir

Hatice Nurcan Taştemir

09 Mayıs 2019, 23:55

 Peygamberler Tarihi / Hz. İdrîs Aleyhisselam 

  “Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biri idi, bir nebi idi. Biz onu üstün bir makama yücelttik.” (Meryem, 19/56-57) Kitabı Kerim de böyle anılır İdris Aleyhisselam inananlar tarafından. İnsanlık tarihinde istikamet ve doğru yolu bulma adına rehberlik yapmıştır Peygamberler. Kavimlerinin bir kısmı bu ilahi çağrıya uymuş istikamet üzere olmuş, bir kısmı doğru söylüyorsun ama rahatımızdan vazgeçemeyiz deyip tutturduğu yolda inat etmiş,  bir kısmı bütün güzellikleri kabilecilik anlayışına kurban etmiş ve reddetmiştir.

  Hz Şit’ ten sonra Onun torunlarından Allah Teâlâ Hz İdris A.s. Peygamber olarak vazifelendirmiştir. Tevrât'ta ismi Henuh veya Uhnuh olarak geçen Hz. İdris’ e otuz sayfalık bir Suhuf  indirilmiş, bu Suhufta bulunan hakikatleri, ilahi emirleri anlatarak kavmini uyarmış, yürüdükleri yanlış yolu terk etmelerini ve Allah'a kullukta bulunmalarını nasihat etmiştir. Fakat kavmi Peygamberlerini dinlememiş, menedilmiş bir kavim olan Kâbiloğulları'na meyletmişlerdir. Hz. İdrîs’ in davetine ancak 1000 kişi icabet etmiştir. Allaha inanlar ile birlikte Kâbiloğulları ile savaşmış ve onlardan esirler alıp âzad etmiştir.

  Hz. İdrîs kavmini kan dökmeyi Kâbil'den öğrenen Kâbiloğulları’na  meyledenlerin can yakıcı bir azaba maruz kalacağı konusunda uyardı. Kavmini yine Allah’a karşı kulluk ve bu kulluk vazifesinde samimi olmaları hususunda nasihatlerde bulundu. Doğruluk üzere yaşamalarını tavsiye etti. Hz. İdrîs Aleyhisselam’ın Kur'ân-ı Kerîm’ de iki yönü işaret edilir “ İsmâil'i, İdrîs'i, Zülküfl'i de an. Onların hepsi sabır fazileti ile benzemişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi.” (Enbiya, 21/85-86)

   Hz. İdrîs Aleyhisselam’ın yeryüzünde vefat ettiği sabit değildir “Biz onu üstün bir makama yücelttik" diye geçer Meryem suresinde. Bu ayeti tefsir eden müfessirler Hz. İsa gibi göğe yükseltildiğini söylemişlerdir. Günümüze intikal eden Peygamberler tarihindeki hadiselerden, gerçekleşen mucizelerden günümüze bakan yönü ile ibret alınacak, örnek alınacak pek çok yönü mevcuttur. Tarih dediğimiz şeyde bu yönü ile çok mühimdir.

   Hz. İdrîs Aleyhisselam insanlık tarihindeki pek çok ilkin sahibidir. Bunlar kalemin keşfi ve yazmada kullanımı, ilimlerin tasnifi ve ilk kez yıldızların hareketinin incelenmesi, astronomi hesaplarının yapılması, atın evcilleştirilmesi, okun keşfedilmesi, ilk kez düzenli birliklerin kurulması, sıcak harbe girişilmesi, ilk kumaşın dokunması, elbise yapımında kullanılması ki o zamana kadar  giyimde hayvan derileri kullanılıyordu. Genel itibari ile de sadece ilk elbise yapması yönü ile bilindiği için Hz. İdrîs Aleyhisselam terzilerin piri olarak kabul edilir.

  Yine Hz. İdrîs Aleyhisselam şehircilik yönetimini öğrenen ve öğreten ilk kişidir. Kavmine şehirler kurmanın kurallarını çizip göstermiştir. Ve döneminde 188 kadar şehir kurulduğuna dair rivayetler vardır. Hz. İdrîs Aleyhisselam hikmetli sözleri ile de bilinir. Bazıları şunlardır:
   “Dünyanın en değerli şeyi, üzüntüdür. En kötü olanı ise pişmanlıktır"
  “Mutlu kişi ibret gözü ile kendine bakandır. Rabbi katında onun şefaatçisi, salih amelleridir.”
   “İmanla birlikte olan sabır, kişiyi zafere ulaştırır.”

   Tekrar edecek olursak Peygamberler tarihi insanlık açısından çok mühimdir. İnsanlığa neyi nasıl yapılacağı konusunda her biri ayrı ayrı rehberlik etmiş istikameti göstermiştir. Bu istikameti sadece din, ahlak açısından ele almayalım Hz. İdrîs Aleyhisselam ilmi fenni belediyecilik, giyim, astronomi gibi konularda insanlığa rehber olmuştur. İnanalar için bu çok büyük bir örnektir. İnsan yetiştirirken kafa ve gönüller din, ahlak ile birlikte içine matematikten tutun astronomiye kadar fenni ilimler ile yoğrulmalıdır ki bizde gelecekten ümidimizi yitirmeyelim....

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.