Kutsal toprakları savunan Fahrettin Paşa'nın Medine'ye bakışını yansıtan fotograflar!

Kutsal toprakları savunan Fahrettin Paşa'nın Medine'ye bakışını yansıtan fotograflar!
20 Aralık 2017 Çarşamba 14:48

Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı!


Kutsal toprakları savunmak için, binbir türlü imkansızlığa rağmen İngilizlere karşı mücadele veren Fahrettin Paşa'ya bile dil uzattılar. Hem de Müslüman bir ülkenin dışişleri bakanı...


Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, bir Iraklı’nın attığı tweet’i paylaştı.

FAHRETTİN PAŞA'YA HAKARET ETTİLER


Tweet’te, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İngiliz tehdidi altında bulunan  Medine 'deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul’a getiren Fahrettin Paşa “hırsızlıkla”suçlanıyordu.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Paşa'ya hırsız diyen Arap bakana cevap verdi ve "Zavallı, hadsiz" gibi ağır ifadeler kullandı.

Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı

KAHRAMAN FAHRETTİN PAŞA AYNI ZAMANDA FOTOĞRAFÇIYDI


Medine'nin savunmasında önemli bir rol oynamış, açlık ve yoklukla pençeleşen askerlerine çekirge kavurması yedirmiş ancak Medine'nin İngilizlere karşı müdafasından vazgeçmemiş Fahrettin Paşa'nın, pek bilinmeyen özelliklerinden biri de fotoğrafçı olmasıydı.

Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı
(1918'de Medine'nin uçaktan görünüşü. Hazret-i Peygamber'in mezarının da bulunduğu Mescid-i Nebevi çevresinde kurulmuş olan Medine'de pek çok İslam şehri gibi surlarla çevrilidir. Surların hemen dışında, ortada görülen alan Menaha Meydanı.)

TÜRK FOTOĞRAFÇILIĞININ ÖNCÜSÜ


Fahrettin Paşa'nın kendisi gibi asker olan iki oğlu, yıllar önce bir gazeteciye aile arşivini açmış ve babalarının çektiği fotoğrafları göstermişti. Fahrettin Paşa'nın, Türk fotoğrafçılığının meçhul öncülerinden biri olduğu da o sohbette ortaya çıkıyordu.

ÇOCUK YAŞLARDA FRANSIZLARDAN DERS ALDI


Fahreddin Paşa, 4 Şubat 1868’de Tuna vilayetinin merkezi olan Rusçuk’ta doğar ve o sırada Tuna Valisi olan Midhat Paşa tarafından, Ömer Fahreddin adı verilir. Daha ilk mektep yıllarında, Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü olan babası Mehmed Nahid Bey’in yanında görevli Fransız mühendislerden matematik ve Fransızca dersleri alan Ömer Fahreddin, bu arada onlardan fotoğrafçılığı da öğrenir.1917. Medine'de Jandarma Yarbayı Ahmet Bey'in kumandasında, gönüllü Araplardan oluşan Hecin Süvar Akıncı Alayı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, büyük çoğunluğunun isyana katıldığı doğru olmakla birlikte, savaşın sonuna kadar Osmanlı’ya bağlılığını korumuş Arap kabileleri de vardır. Fotoğrafta, Arap Hecin Süvar Alayı, Medine'de bir yürüyüş sırasında görülüyor.
1/10

Tarik-i Müstakim adıyla Medine'de Kuba Mescidi’ne doğru yeni açılan yola ray döşeniyor.
2/10
1918’de Medine’nin uçaktan görünüşü. Hazret-i Peygamberin mezarının da bulunduğu Mescid-i Nebevi çevresinde kurulmuş olan Medine de pek çok İslam şehri gibi surlarla çevrilidir. Surların hemen dışında, ortada görülen alan Menaha Meydanı'dır.
3/10
1916, Medine Tren İstasyonu’nda hareket etmek üzere bir tren, Medine Tren İstasyonu, Hicaz Demiryolu'nun son durağıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde gerçekleşen en büyük projelerden biri olan Hicaz Demiryolu’nun Medine'den sonra Mekke ve Cidde'ye de uzatılması, tasarlanmış ancak mümkün olamamıştır. Medine İstasyonu 1 Eylül 1908'de faaliyete geçer ve 1918 yılı sonuna kadar çalışır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hicaz Demiryolu gibi Medine İstasyonu da çürümeye terk edilir.
4/10
Müdafaa günlerinde Medine’nin genel görünüşü. Osmanlı dönemi kalesi olan Tophane Kulesi ve arka planda Mescid-i Nebevi görülmektedir.
5/10
Yeni Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa, Fahreddin Paşa ve Medine Muhafızı Basri Paşa, Medine Telsiz Telgraf İstasyonu’nun temel atma törenine giderken.
6/10
Yenbû’l-Nahl harekatında komutanlık çadırı önünde, Fahreddin Paşa cephane sandığı üzerinde otururken, Yarbay Ali Necip Bey solunda, Kurmay başkan Yarbay Kadri sağında ayakta, Yüzbaşı Tahsin Kadri Efendi ise daha geride.
7/10
Fahreddin Paşa, çıkarılan bir su kaynağının açılış merasiminde askerlerine su ikram ederken.
8/10
1332 Hicaz Kuvve-i Seferiyesi 1335 / Medine-i Münevvere / Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Kumandanı Alisi Devletlu Fahreddin Paşa Hazretlerine Arz ve Takdim / Harita Heyet-i Askeriyesinden Topograf ve Yüzbaşı Selahaddin / 30 Teşrinisani 1334 [30 Kasım 1918]
9/10
Hicaz Kuvve-i Seferiyesi kumandanı Fahreddin Paşa, kumandası altında yararlılık gösteren birliklerden 42. Alay sancağına, Mescid-i Nebevi'de merasimle "muharebe madalyası" takıyor.
10/10
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.