Liberal AK Parti ve Milli Görüş Saadet Partisi Politika Uygulamaları Karşılaştırması


Feyzullah Aydoğan

Feyzullah Aydoğan

28 Mart 2019, 11:35

Belediye Meclis Üyelerinin geçmişi üzerinden karalama kampanyası yapan İktidar Partisi'nin ve önemli rakibi Saadet Partisi'nin gözden kaçırılan tercih ettiği politikaları karşılaştıralım istedik.

MUHAFAZAKAR / LİBERAL / AK PARTİ

ve

MİLLİ GÖRÜŞ / SAADET PARTİSİ

POLİTİKA UYGULAMALARI

Liberal Ak Parti Ekonomi Politikası:

Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program (OVP) Sadece beklentileri içeriyor. Borçlanma, Faiz Bankacılığı, ithalata dayalı tüketim, özelleştirme yolu ile mülklerin tasfiyesi, sadece hizmet yatırımları.

Milli Görüş Saadet Partisi Ekonomi Politikası:

Adil Düzen

Yatırım, Üretim, İstihdam, Helal kazanç, Adil Paylaşım ve Helal Tüketim amaçlanır.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) çalışması -bölgesel ve genel planlama- yapmaktır.

Devlete ait Finansal Para Sistemi, Üretim gücü ile gelişen, nimet külfet dengesi kuran bir iktisadi yapının hayata geçirilmesi.

***

Liberal Ak Parti Eğitim Politikası:

Avrupa Birliği dayatma müfredatı, darvinci, batıdan tercüme, ezberci, yarışmacı ve fıtratı bozan sistemin yerleştirilmesi.

Milli Görüş Saadet Partisi Eğitim Politikası:

Güzel ahlak, fıtrî ve doğru bilgi, Üretime dönük beceri, doğru örnekler, hedef ve yöntemler. Ahlaka ve üretime haiz kendi özgün müfredatımızın yegâne seçenek olarak ortaya konması.

***

Liberal Ak Parti İç Politikası:

Etnisite, bölgecilik, particilik, kutuplaşma ve ötekileştirme...

MilliGörüş Saadet Partisi İç Politikası:

İslam Kardeşliği -üst kimlik-

Tarih ve Kader Birliği, Millet olma değerlerimizin öncelenmesini esas kabul etmektir. Temsilde adalet, yönetimde liyakat vazgeçilmez temel unsurudur.

***

Liberal Ak Parti Dış Politikası:

Avrupa Birliği hedefi, ABD stratejik müttefikliği, Batılıların hedeflerine uygun bölge dizaynına rıza, üslerin yabancılara kullandırılması. Küresel kuruluşların yerli temsilciliği.

Milli Görüş Saadet Partisi Dış Politikası:

İslam Birliği -Kurumsal Birlik-

Tam Bağımsız Türkiye, D-8 / 60 ve nihayetinde Yeni Bir Dünya kurulması için çalışma yapmak.

Bölgemizden ve İslam beldelerinden işgalcilerin çıkarılması, kıblesi Kâbe olanlarla barışık ve kardeş olmak; enerji, teknoloji, gıda vd. alışverişi ve güç biriktirme stratejisini hayata geçirmenin yollarını araması.

***

Liberal Ak Parti Yerel ve Sosyal Politikaları:

Bireyselleşmiş, asosyalleşmiş milyonluk insan yığınları üretmesi.

Üretmeyen, plansız, karmaşalı, ucube ve ranta dayalı yapılarla dolu, trafik keşmekeşi, gökyüzü, rüzgarı, havası olmayan mutsuz ve güvensiz şehirler.

Milli Görüş Saadet Partisi Yerel ve Sosyal Politikaları:

Ailenin korunması, Huzurlu ve Güvenli köy, belde, şehirlerin ihyası ve inşasını hedefler.

Planlı, Üretim ve İstihdamı olan, Huzur ve Güven veren Medeniyet Ruhu taşıyan Mahallelerden oluşan yerleşim alanları, toplumun hak ettiği kalkınma ve sükûnete ulaştıracak hedeflerinin olmasıdır.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.