26.09.2022, 13:59

KÜRESEL - ŞEYTANLAR - VE - PLANLARI -

KÜRESEL - ŞEYTANLAR - VE - PLANLARI -

Part-1 -Frekans - VE - Enerji -

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.
Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Ya-hayrer Razıgîn

" EL-MELİK- Celle - Celâlûhü-

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri.
• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme - Âmin...

• Değerli kardeşlerim denk geldiğimiz şu ahir zamanda kıyametin ayak seslerinin iyice yaklaştığına adeta

-şahitlik ediyorken birde küresel şeytanların oyunları ile kıyametin adım, adım hızlandırılmış versiyonunu yaşadığımızı kimse inkar edemez sanırım!!

• Hâl böyleyken,,

- sizlere az da olsa ilmî ve fenni olarak bir kaç bölümlük bir yazı dizisi ile

- onların planlarını anlatıp uyarmak ve daha yüksek gayretle çalışmamız duası ile bu yazıyı kaleme aldım!!

• Rabb'im ibret alıp amel etmek nasip etsin İNŞALLAH..

• Evrendeki Herşey Enerjidir
Bildiğiniz gibi; Okul hayatı boyunca insana öğretilen şey; “maddenin yapı taşı atomdur”  Evet ,kesinlikle doğru.

• "Fakat bilim sınır tanımıyor ve asla elindekiyle yetinmiyor.

•  Bilimin birde şeytanın uşağı insanların elinde olan kısmını konuşacak olursak işin hem imani,

- hem insani boyutta çok ciddi ve bir okadar tehlikeli olduğunu anlayacağız!

• Elbette bilim kötü birşey değildir.
- Ve dâhi,Hayra kullanıldığı sürece!!

• Devam edelim ; Madde atomlardan oluşur. Peki, atom neyden oluşuyor?

•  Nötronlar, protonlar, çekirdek. Peki çekirdeğin içinde ne var?

•   Çekirdeğin içinde “Kuark” denen enerjiler bir nevi renkli ışın , ışık var.

•   Bu enerjiler ise sürekli titreşim halinde ve belirli frekanslar yayarak çevresine sinyaller gönderiyor.

• Peki Frekans nedir İnsanla bağlantısı nedir?

• Sesin bir saniyedeki titreşim sayısına “frekans” denir ve frekansın birimi Hertz’dir ..

• Kâinattaki her şeyin bir frekansı olmakla birlikte, biz sadece frekansı 20–20.000 Hz aralığında olan sesleri duyabiliriz.

• Eğer her sesi duysaydık ne olurdu? Mesela böceklerin ayak seslerini, bir yılanın yerde sürünürken ,

- sürtünmeden dolayı çıkardığı hışırtıyı,  duysaydık, yada uzay ,,

- boşluğundaki birbiri ile çarpışan , patlayan meteor seslerini hayat çekilmez bir hâl alırdı değilmi?

• 20 Hz’in altındaki (infrases) sesleri ve 20.000 Hz’in üstündeki (ultrases) sesleri duyamayışımız Allah'ın bize bahşettiği başlı başına büyük bir lütuf ve  nimettir hiç şüphesiz ki !!

• 1992’de, Washington’daki " Eastern State Üniversitesinden Bruce Tainio, dünyadaki ilk frekans monitörünü kurmuştur...

Bu (Kalibre Frekans Monitörü)dür, insan vucunun ve evrendeki maddelerin frekansını ölçmeye yarıyor!

• Bu üniversitedeki araştırmalara göre, her maddenin olduğu gibi, insan vücudunun da bir frekansı vardır.

• Tainio, gündüz vakitlerinde insan vücudunun ortalama frekansının,

- 62–68 MHz olduğunu tespit etmiştir. Sağlıklı bir insan vücudunun frekansı 62–72 MHz aralığındadır.

• Bu frekanslar kadın,erkek, yaşadığı coğrafya, ırk, renk,dil gözetmeksizin her insanda aynıdır, der Tainio !!

•  Ve ekler,Frekans düştüğünde (mesela 58 MHz’in altında) bağışıklık sistemi tehlikeye girmektedir.

- Ve frekansı düşük kişiler hem ruhen dış etkenlere karşı hemde bedenen, hastalıklara karşı savunmasızdır..

• Ve gelelim; Işık enerjisine, ışık özel bir enerji şekli olup dalga ve parçacık (foton) şeklinde hareket eder.

• Beyaz ışığın içindeki farklı frekans ve dalga boyuna sahip yedi rengin altında ve üstündeki kızıl'ötesi ve mor'ötesi ,

- ışınlarının tesirleriyle beraber, farklı dalga boylarındaki renklerin insan ruhundaki tesirleri, başlı başına Allah'ın yaratma gücünün bir mucizesidir!

- Örneğin sarılık olmuş bir bebeği kuveze koyup ışık ile tadavi ettikleri gibi !!

• Şimdilik yine  ses enerjisine, dönelim " Hazreti Süleyman’ın (aleyhisselâm) kendisine verilen ilim sayesinde bütün hayvanların dillerini anlayabilmesi, ilmî araştırmalarla birlikte ,,

- düşünüldüğünde, ses titreşimlerinin bir mesajının olduğunu göstermektedir.

• Buna binaen ;  Ses, esnek bir ortamda mekanik titreşimler hâlinde yayılan dalgadır bunun adına (fonon) denir..

• Kuantum fiziği, kâinatta her şeyin enerji (dalga) şeklinde bulunduğunu söyler.

•  Diğer bir tabirle, madde de yoğunlaşmış bir enerjidir.

•  Ses enerjisi, titreşen bir nesnenin sesi meydana getirmesiyle ortaya çıkar.

•   İlk çıktığı anda güçlü bir enerjiyi etrafa yayar, fakat daha sonra tesirini kaybeder.

•  Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur 'da ,Ses-Mana İlişkisinden bahsederken  ;  Tabiattaki seslerin boşuna yaratılmadığını,

- her birinin ayrı bir mânâsının ve ruhta tesirinin olduğunu belirtmek için ",,

- havanın, kuşların, yağmurun, denizin, gök gürültüsünün ve taşların seslerinden bahseder.

• Kendisi de seçtiği kelimelerle sesleri hadiselere akort ederek dillendirir: dem'deme, civ'cive, zem'zeme, gam'gama, rak'raka, tık'tıka !

• Yeryüzündeki bu seslerin, birer tesbih ve hakikate birer mecaz olduklarından bahseder.

• Şimdi size neden bunları anlatıyorum?

• İnsanoğlu ruhu enerji olmak suretiyle bedenen madde ve kendi,içerisinde

- organları ve en küçük hücrelerine varıncaya kadar enerji'den oluşan bir yapı

- maddesi olmak suretiyle,sürekli titreşen bir enerji kümesi gibidir ! diğer tüm evren ve yaratılmış canlılar gibi !

• Hâl böyleyken ; tamamen bir  enerji yapısına ve kendi içinde bu enerjilerin titreşimine sahip tabiat ve insanoğlu bu sistemin üzerinden yürütülen ",,

-  bazı cihaz ve  büyük projeler ile etki altına alınabilir mi?

• ABD 'nin, Alaska'da kurulu yerleşkesi olan 'Yüksek Frekanslı Aktif 'Aurora'sal Araştırma Programı ; var nedir bu program?

• High Frequency Active AuroralResearch Program) veya kısaca ,HAARP teknoloji programı !!

• 3.5 megavat gücündeki ve 10 MqHz boyutundaki ses  dalgaları iyonesfere gönderme kapasitesi yer alan sistem,

- yapay depremler ve bir çok akıl almaz şeytani işleme belirli bir alan üzerinden bu etkiyi sağlayabiliyor.

•  Peki, bu ,High Frequency Active AuroralResearch Program) veya 
  " HAARP programı nedir ve ~

-HAARP projesi ne amaçla yapılmıştır?

• İçinde yaşadığımız zamanın en üstün “HARP” TEKNOLOJİSİ olarak da görebileceğimiz bu teknoloji,

- bizim kulağımız ile  duyup algılayamayacağımız fakat bedimizdeki ses, renk frekanslarının algılayabileceği çok küçük sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu.

• Projenin karşıtlarından biri olan, ünlü jeofizikçilerden ,

- Prof.Gordon J.F.MacDonald’e göre,

- bu  elektromanyetik teknoloji ile bakın neler yapabilirsiniz:

İklimleri değiştirebilir, Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir,

- Ozon tabakası ile oynayabilir,
Doğal olmayan yapay ,Depremler yapabilir, Okyanus dalgalarını ( tusunami) gibi  kontrol edebilir,

- Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beynini kontrol altına alabilir, Radyasyon yaymayan termonükleer patlama oluşturabilirsiniz havaya  çeşitli virüsler yayıp dünyaya bulaştıra bilirsiniz mesela…

- Bunlar yapılabileceklerin sadece çok az bir kısmı..

• Sanırım artık ne demek istediğimi anlamış ve küresel güçlerin şeytani oyunlarının en büyük silahının bu harp teknolojisi yapısının olduğu konusunda şüpheniz kalmamıştır...

• Şu yaşadığımız son üç yılı ve iklim kirizi zırvalarını ,  Düşündüğümüz zaman dehşete düşmemek imkansız değil mi?

• Eğer inanırsanız!

- Amerikan Hava Kuvvetleri, iklimlerin kontrolünü amaçlayan,,

-  “Spacecast 2020” projesi ile ilgili olarak “Çevreyi değiştirme teknikleri ile bir başka ülkeyi yok etmek veya

-  zarara uğratmak yasaktır” açıklamasını yapmıştır…

-  konuyu açmadan önce bir noktaya değinmek istiyorum,projenin,adına dikkat ettiniz mi?

- Spacecast 2020” neden bu ad sizce 2020' den bu güne gelişen virüs, küresel ısınma ,iklim kırizi, mânâ verilemeyen olağan dışı doğa olaylarının yaşanması ,aynı tarihe denk gelmesi sadece öylesine alâlâ de bir tesadüf mü?

- Konunun başında 'Niye “inanırsanız ” dedim : Amerika bu türden yasakları kendi (ve tabii İsrail) dışındaki ülkeler için alır.

•  Tarih bunun bir çok örnekleriyle dolu.

- O yüzden sadece bu yasak bile dehşete düşmek için yeterli bir sebeptir aklı başında olan her insan için.

• Tabiki dehşete düşmek de çare değildir..

• Zira korkan,korkutulan her insan en kolay köle adayıdır..

• ( ileride yazımın devamında enerjimizi bu düşmanlara karşı koruma ve korunma yollarını da yazacağım Allah'ın izniyle )

- öncelikle şeytani bu projeleri iyice öğrenmemiz lüzum gelmektedir!!

• " Çünkü düşmanını iyice tanımadan , attığın hiç bir adım aldığın hiç bir tedbir koruyucu değildir!

• Bu projenin çok küçük sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu olduğunu düşünürsek,

- Zbigniev Brezinski’nin 1970’lerde,,

-  sözünü ettiği “İleriki yıllarda teknolojiye bağlı daha kontrollü bir

-  toplum yani yeni dünya düzeni, tek din,tek devlet denilen insanlığın köleleştirilip adeta robot gibi yapay birer,birey  olacağı ve

-  elitlerin bu imkanı kullanacağı'nın ” saptamasını , yapmasını şuanda yaşamıyoruz diye düşünenin ve bunların sadece ,, 

-  komplo teorileri olduğunu iddia edenlerin aklına şaşarım kendi gafletlerin de boğulup gitmelerinden korkarım!!…

• Değerli kardeşlerim bu konu okadar mühim ve anlatmak ve öğretmek açısından okadar gerekli ki !!

- birkaç satır  yazmayla ne ifade edip tam manası ile anlatmam, mümkündür..

-  Nede yazdıklarım konunun ciddiyetini anlamaya yeterlidir "

- O yüzden Sebeb ,,

- Gelecek hafta Allah'ın izni ve inayetiyle,kaldığımız yerden devam etmek üzere " Fİ- EMÂNİLLÂH..

" Kablel-vuku "

Yorumlar (4)
SEBANUR ÇELİK 2 ay önce
Tüm İnsanlık adına Allah razı olsun kardeşim emeğine sağlık
Osman Akdemir 2 ay önce
Aferin aferin aferin kardeşime. Çok ağır bir konuyu o kadar güzel toparlamış ki. Sanırım yüreğimden kopan şu dua onun bütün yorgunluklarını giderecek ve ona şevk verecektir. Rabbim razı olsun kardeşim.
İsmail çeçen 2 ay önce
Çok güzel bir yazı olmuş tşk
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Adanaspor 15 18
12. Altay 15 21
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü