Yargı Kararını Verdi, KHK'lıların Alacağı Tazminatlar Faiziyle Ödenecek

Yargı KHK ile geri iade edilenlere geçmişe dönük mali hakları faiziyle birlikte ödenmelidir dedi

Yargı Kararını Verdi, KHK'lıların Alacağı Tazminatlar Faiziyle Ödenecek

"Davacının görevine iade edilmesi nedeniyle görevden çıkarıldığı tarihten göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakların (bordro düzenlenerek maaşların) ödendiği, ancak anaparaya bağlı ve bu paranın geç veyahut zamanında ödenmemesinden kaynaklanan yasal faizin ödenmediği görüldüğünden, davacıya her ay için ödenmesi gereken maaş ve alacaklar üzerinden yasal faizin hesaplanması suretiyle ödenmesi gerekirken, yasal faizin ödenmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır."

 KHK ile ihraç edilen Bir öğretmen, OHAL işlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilmesi üzerine açıkta kaldığı ve ihraç edildiği sürelere tekabül eden hafta içi ek ders ücreti, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve tarafına ödenen geçmiş dönemlere ait maaşların yasal faizinin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek dava açılmıştır.

Van 1. İdare mahkemesi, 2019/3207 Esas No, 2020/244 Karar No ve 09.03.2020 tarihli kararında; "Davacının görevine iade edilmesi nedeniyle görevden çıkarıldığı tarihten göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakların (bordro düzenlenerek maaşların) ödendiği, ancak anaparaya bağlı ve bu paranın geç veyahut zamanında ödenmemesinden kaynaklanan yasal faizin ödenmediği görüldüğünden, davacıya her ay için ödenmesi gereken maaş ve alacaklar üzerinden yasal faizin hesaplanması suretiyle ödenmesi gerekirken, yasal faizin ödenmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır." tespitinde bulunmuştur.

Kaynak: Memurlar.net

Hamza Gür

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER