TEDMEM tarafından OECD’nin yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2022” raporunda yer alan 100’den fazla veri tablosu ve grafik incelenerek, “Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlandı.

Öğretmen, Piyasanın İnsafına Terk Edildi Öğretmen, Piyasanın İnsafına Terk Edildi

Raporda, eğitim ve istihdam ilişkisine ilişkin veriler dikkat çekerken, Türkiye’nin yükseköğretim mezunlarındaki istihdam oranlarında OECD ülkelerinin gerisinde kaldığı, bu durumun ise eğitimin işlevinin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

Türk Eğitim Derneği’ne bağlı olan TEDMEM tarafından OECD’nin yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2022” raporunda yer alan 100’den fazla veri tablosu ve grafik incelenerek “Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda eğitimin her kademesine ait verilerin OECD ülkeleri ile kıyaslanması ile Türkiye’nin eğitimdeki durumuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Birçok konunun yer aldığı raporda OECD ve Türkiye bağlamında eğitim ve istihdam ilişkisinin ters olması dikkat çekti.

“25-64 YAŞ ARALIĞI İÇİN TÜRKİYE EN DÜŞÜK İSTİHDAMA SAHİP OECD ÜLKESİ”

Yayınlanan rapora göre yükseköğretim mezunu olmak, OECD ülkelerinin hemen hemen hepsinde istihdam avantajı sağladığına dikkat çekilirken, “OECD ortalamasında 25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 85, ortaöğretim veya ortaöğretim sonrası-yükseköğretim öncesi mezunlarının istihdam oranı yüzde 75, ortaöğretim mezunu dâhi olmayanların istihdam oranı yüzde 58’dir. Türkiye’de ise bu eğitim düzeylerinin her biri için istihdam oranları OECD ortalamasının altında kalmakta; hatta 25-64 yaş aralığı için Türkiye yüzde 57 ile en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ İSTİHDAM SORUNU SÜRECİ SORGULATIYOR

Türkiye’nin alanlara göre istihdam oranlarına da dikkat çekilen raporda, sağlık alanları hariç her alanda istihdamın en düşük olduğu OECD ülkesi olduğu belirtilirken, veriler ışığında Türkiye’nin genel anlamda düşük istihdam sorunu yaşadığının altı çizildi. Eğitime rağmen düşük istihdam sorununun eğitim işleyişi ile ilgili soru işaretlerine neden olduğuna işaret edilen raporda, “Türkiye’de tüm eğitim kademeleri için istihdam oranlarının düşük olması, eğitimin işlevlerini de sorgulatmaktadır. Özellikle Türkiye’nin yükseköğretim mezunlarının istihdamı açısından tüm OECD ülkelerinin gerisinde kalması, yükseköğretime erişimin artması yönündeki girişimlerin sorgulanmasına neden olmaktadır” denildi.

TÜRKİYE’DE 12 AYDAN UZUN SÜRE İŞSİZ OLANLARIN ORANI EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA, ARTIYOR

OECD ülkelerinin ortalamasına göre eğitim kurumlarından mezun oldukça istihdam oranlarında artış olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye için ise bu durumun farklı ilerlediği ifade edilerek, “OECD ortalamasında eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam oranları artarken aynı zamanda işsizlik oranları da azalmaktadır. Ancak Türkiye için bakıldığında istihdam için geçerli olan durumun, işsizlik için geçerli olmadığı görülmektedir. Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranları ile daha alt düzeyde eğitim almış bireylerin işsizlik oranları arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra işsiz nüfus içinde 12 aydan uzun süredir işsiz olanların oranı, OECD ortalamalarının tam tersine eğitim düzeyi yükseldikçe artmaktadır” diye belirtildi.

Kaynak: Milli Gazete /  Mehmet Fahri Özkan